Kontorbygg fra utsiden, Brugata 19

Kontakt oss

E-post
post@musikeralliansen.no

Telefon, sentralbord
+47 23 10 22 10
(telefontid 10:00 – 14:00)

Daglig leder
Gyrd Steen
Mob.: +47 90 16 77 71
E-post: gyrd@musikeralliansen.no
Styreleder
Cathrine Nyheim
Mob.: +47 90 17 73 76
E-post: cathrine@musikeralliansen.no