Nærbilde av kvinnelig pianist

Kurs og kompetanse

Kompetanseheving er et viktig satsingsområde for Musikeralliansen, både når det gjelder å gi et tilbud til ansatte musikere, samt gi et relevant tilbud for musikere generelt, herunder ikke minst yngre musikere.

Arbeidsmarkedet for profesjonelle frilansmusikere preges av midlertidige ansettelser og oppdrag. Musikeralliansen vil derfor tilrettelegge for både faglig og kunstnerisk kompetanseutvikling, samt yrkesrelevant økonomisk-, administrativ-, kommunikasjons- og markedsføringsrettet kompetanseheving.

Musikeralliansen vil øke kunnskapen om scenekunsthelse som fagområde, både blant ansatte og i musikkfeltet generelt, samt bevisstgjøre musikere i å ivareta sin fysiske og mentale helse.

Gjennom faglige kurs, workshops og kompetanseheving på høyt faglig nivå og relevans for musikkfeltet, vil Musikeralliansen bidra til å styrke et velfungerende og mer ordnet arbeidsliv og arbeidsmarked for profesjonelle frilansmusikere både direkte og indirekte. Det vil i tillegg tilbys faglige kurs og workshop rettet mot karriereovergang for ansatte musikere som ønsker det.

Musikeralliansens kompetansehevingsprogram er både rettet mot ansatte musikere, samt mot musikkfeltet generelt, slik at et betydelig antall profesjonelle frilansmusikere vil kunne ta del i kurs og kompetansetilbudet. Musikeralliansen vil alene og i samarbeid med andre gi et viktig og relevant kunnskapsløft til musikkfeltet i Norge.

Kursvirksomhet og mentorprogram vil skreddersys målgruppen og utvikles i samarbeid med relevante aktører.

Mentorprogram

Musikeralliansen vil utvikle et eget mentorprogram rettet mot unge musikere.

Mentorprogrammet rettes mot de som har avsluttet musikkstudier, er i en etableringsfase og som nå trer inn i arbeidslivet. Mentorprogrammet bygger bro og bidrar til en overgang fra studier til et seriøst og ordnet arbeidsliv.

Mentorene består av alliansens musikere (i samarbeid med relevant kurs/fagmiljø), og rettes mot unge talenter og unge kunstnere som er i etableringsfasen. De unge kunstnerne får ta del i kunnskapen og erfaringene som erfarne bransjekolleger fra musikkfeltet har opparbeidet seg.

Programmet legger vekt på en-til-en samtaler mellom mentor og den unge musikeren (adept), hvor adept drar nytte av den kunstneriske og erfaringsbaserte kompetansen. Programmet strekker seg normalt over ett år og bidrar til å styrke karriereutviklingen for yngre frilansere på musikkfeltet og profesjonalisere kunstnerskapet.

Mentorprogrammet retter seg mot frilansmusikere, som har høyskoleutdanning eller tilsvarende erfaring, gjerne har noen års arbeidserfaring, samt er i en etableringsfase i musikerkarrieren. Vedkommende får mulighet til å fokusere på egen utvikling, ta ansvar for egen karriereutvikling, og diskutere utfordringer og mål i karrieren som musiker sammen med sin mentor.

Mentorprogrammet gir bedre forståelse av de muligheter og utfordringer det å være frilansmusiker innebærer. Mentorprogrammet vil også inkludere kunnskap av mer praktisk art, bedre forståelse rundt relevante lover og regler, og bidra til nettverk som er spesielt viktig tidlig i karrieren.

Mentorprogram for erfarne

Det vil også vurderes å utvikle et eget mentorprogram rettet mot ansatte musikere i Musikeralliansen og/eller for musikkbransjen generelt. Det vil si, et eget mentorprogram utviklet på et særskilt høyt profesjonalitetsnivå tilpasset behov profesjonelle og svært erfarne frilansmusikere står overfor.