Spørsmål og svar

Hvorfor ble Musikeralliansen stiftet?
Hvem eier og hvordan finansieres Musikeralliansen?
Hvem ansettes i Musikeralliansen?
Hvordan fungerer en ansettelse i Musikeralliansen?
Hva er fordelen for frilansere med ansettelse?
Hva er lønnsnivået for ansatte musikere?
Hva er bakgrunnen for etablering av kunstnerallianser?
Hva er erfaringene med kunstnerallianser?
Hvem sitter i styret i Musikeralliansen?
Er Musikeralliansen kun for ansatte?
Undergraves allmenne ordninger av Musikeralliansen?
Blir ansettelse i alliansen en sovepute?
Har kunstnerallianser tverrpolitisk støtte?