Kræsjkurs for ferske scenekunstnere

Bransjetreff og kræsjkurs for scenekunstnere i etableringsfasen arrangeres 22. august 2024. Sett av datoen.
Publisert:
3.5.24

Et innholdsrikt heldagskurs finner sted på Vega Scene i Oslo, 22. august, hvor du bevisstgjøres i overgangen fra student til profesjonell scenekunstner, hvordan skape nettverk, navigere i miljøet og bli bedre kjent med støtteordninger, potensielle arbeidsgivere og møteplasser, valg av organisasjonsform, samt hvordan sikre rettigheter i ditt kunstneriske virke.

Kræsjkurset arrangeres av Creo, SKUDA, PRODA, Norsk skuespillersenter m.fl. og en rekke dyktige foredragsholdere vil hjelpe deg å navigere som frilans på scenekunstfeltet.

Mer informasjon vil komme, men sett av datoen først som sist.

Kompetanseheving for bransjen

Musikeralliansen vil snarlig etablere et kompetansehevingsprogram som både er rettet mot ansatte musikere og mot musikkfeltet generelt, slik at et betydelig antall profesjonelle frilansmusikere vil kunne ta del i kurs og kompetansetilbudet. Musikeralliansen vil alene og i samarbeid med andre, gi et viktig og relevant kunnskapsløft til musikkbransjen i Norge.

Inntil videre vil relevante deler av Creos kurstilbud også kunne tilbys kommende ansatte musikere i Musikalliansen og frilansmusikere generelt.

Se også kurs og konferanser i regi av Creo.

Musikeralliansens mentorprogram

Musikeralliansen vil utvikle et eget mentorprogram der erfarne musikere fra alliansen, i samarbeid med relevante kurs og fagmiljøer, skal veilede unge talenter og kunstnere i etableringsfasen.

Dette programmet gir unge frilansmusikere mulighet til å dra nytte av erfarne kollegers kunnskap og erfaringer fra arbeidslivet og musikkfeltet. Mentorprogrammet rettes særlig mot de som nylig har avsluttet musikkstudier og som er i ferd med å starte opp sin karriere.

Målet er å bygge en bro mellom studier og arbeidsliv og hjelpe yngre musikere med å få en solid start på karrieren.

Les mer om kurs og kompetanse i Musikeralliansen.

Kurs i andre kunstnerallianser

Etablerte kunstnerallianser har utviklet et bredt kompetansetilbud relevant for frilanskunstnere. Her finner du noen eksempler på typiske kurs som kunstnerallianser tilbyr:

Musikalliansen i Sveriges kurs og kompetansetilbud

SKUDAs kurs og kompetansetilbud